İyileşmiş Olanlar 14 Gün Sonunda Bunu Yapmalı

af2

Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı, özel ya da kamu, aferez yapabilecek ruhsata sahip tüm merkezlere bu izni açtı. Tek şartla, sürecin yönetimi Kızılay’da olacak. Ancak özel merkezlerden ricam bu kar amacı güdülecek bir konu değil, bu bir biyolojik afet mücadelesi. O nedenle Bakanlığın belirlediği rakamların dışına çıkılmaması gerekiyor” dedi.

dok

Online olarak düzenlenen basın toplantısında, Kızılay koordinasyonuyla iyileşmiş hastalardan alınacak kan plazması hakkında açıklama yapan Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Önümüzdeki hafta plazma alımlarına başlıyoruz. İstanbul’da ilk olarak Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Zeynep Kamil, Kartal ve Başakşehir’deki Kızılay aferez merkezlerinde gönüllü bağışçılardan plazma alımına başlanacak” dedi.

teshis

KRİTERLERE UYAN HASTALARA VERİLECEK

Alınan kan plazmalarının hangi hastaların tedavisinde kullanılacağı ile ilgili olarak açıklamalarda bulanan Dr. Kınık, “Vücudumuza yabancı bir antijen ya da mikroorganizma, virüs girdiğinde vücudumuzun buna karşı bir tepkisi oluşuyor. Bu antikor oluşturma dediğimiz bir tepki. Biz bu yolla iyileşiyoruz, bu sayede mikroorganizmalarla savaşıyoruz. Çok sayıda koronavirüs hastamız, yüzde 98-99 oranında iyileşiyor. İyileştikten sonra bu savaştan çıkmış metabolizmada çok sayıda savaşçı antikor bulunuyor. İyileştikten sonraki 14. günde bu antikorlar vücutta en üst seviyeye çıkıyor. Bu nedenle bağışçılarımızın, hastalığı geçirdikten sonraki 14. günü bizim için çok önemli. Biz iyileşmiş vatandaşlarımızı 14 gün sonra, kan verme şartlarına sahiplerse Kızılay’ın kan merkezlerine bekliyoruz. Zaten kendilerine de ulaşacağız.” dedi.

af5

Dr. Kınık, kanın içinden alınacak plazmanın plazmaferez denilen aferez sistemiyle yapılacağını belirterek, “Bu plazma daha sonra Sağlık Bakanlığımızın rehberinde belirttiği şartları taşıyan hastalarda kullanılmak üzere hastanelere sevk edilecek. Plazma alımını Sağlık Bakanlığımızın Covid-19 tanısı koyduğu ve daha sonra taburcu olan, kan verebilme özelliklerine sahip olan 18-65 yaş arası vatandaşlarımızdan alacağız” dedi.

EN YÜKSEK GÜVENLİKLİ İŞLEMLER KIZILAY’DA OLACAK

Sağlık Bakanlığı’nca aferez ruhsatına sahip bütün merkezlere izin verildiği belirten Dr. Kınık “Bu izin tek bir şartla açıldı: Orkestrayson Kızılay’da olacak. Türkiye’de plazma tedavisi yapacak olan her bir merkez, kendi hastası şifa bulduğunda onu ikna ederek kan bağışı alabilir. Ancak Kızılay’a bunu bildirerek provizyon almak zorundalar. Bu provizyon ulusal düzeyde izlenebilirlik ve güvenlik sağlayacak. Kaç hastamızdan ne kadar plazma alındı, kaç kişiye aktarıldı, bunların kayıtlarını da Sağlık Bakanlığımız ile beraber tutmuş olacağız. Alınan bu plazmalarda hepatit, HIV gibi bulaşıcılık olmadığını tekrar test edeceğiz. Bu anlamda Kızılay’ın diğer merkezlerden farklı olarak pencere dönemindeki hastaları tespit eden, sadece Kızılay’da bulunan nükleer antikor testini yapabilen sistemimiz var. Dolayısıyla en yüksek güvenlikli plazma bu anlamda Kızılay’da olacak” şeklinde açıklama yaptı.

afer2

ÜLKENİN HER YERİNE GEREKİRSE JET UÇAKLARLA GÖNDERİLECEK

Dr. Kınık, yöntemin yoğun bakımlarda entübe vaziyette akciğer doku harabiyeti başlamış hastalarda tamamlayıcı bir metot olarak uygulanacağını belirterek, “Bu metot tabii ki bir mucize ya da hastalığın çaresi değil. Yıllardır bilinen, kullanılan bir yönetim. Avantajı, bağışıklığı düşük olan, savunma sistemini ayağa kaldıramamış olan hastalarımız açısından bu antikorlar destek kuvvet anlamına geliyor. Bu yöntemin iyileşme sürecini hızlandırdığı biliniyor. İyileşen hastaya şu mesajı veriyoruz: Sen bir kahramansın. Hastalandın ama iyileştin. Hadi şimdi ağır hastalar için bu kahramanlığını kullan. Umuyorum başlayan bu çalışma ile pandemiden daha az insanın zarar görerek kurtulmasını sağlayacağız. Plazmaların ihtiyacı olan hastalara dağıtımı için Kızılay’ın ülke genelindeki ağı kullanılabilecek. Gerekirse kara yolu ile, gerekirse hava yolu ile ambulans uçak ya da helikopterlerle kanların transferi Türkiye genelinde ihtiyaç olan her merkeze acilen sağlanabilecek.” dedi.

afere

BAĞIŞÇI, COVİD-19 OLDUĞUNU TEST SONUCU İLE İSPATLAYACAK

Plazma bağışı yapacak kişilerde aranacak şartlar ise şu şekilde olacak;

 • * Enfeksiyonu geçirmiş olduğuna dair laboratuvar test sonucuna bakılacak,
 • * Bağıştan 14 gün öncesinde bu kişilerin klinik semptomlarının tamamıyla ortadan kalkmış olması gerekecek,
 • * Bir ya da daha fazla kez olmak kaydıyla burun-boğaz (nazofarengeal) sürüntü örneği ile yapılan test sonucunun ya da kan numunesinden çalışılan moleküler test sonucunun “negaitf” olması,
 • * İyileşmiş bireylerin, mevcut yasal mevzuata uygun olarak kan bağışçısı olabilmesi için gerekli şartlarını taşıyor olması.

ADIM ADIM PLAZMA TEDAVİSİ SÜRECİ

Dr. Kerek Kınık, söz konusu sürecin işleyişi hakkında şu bilgileri verdi:

 • * İlk olarak bağış yapacak olan kişinin koronavirüsle enfekte olduğu yapılan testlerle belirlenir.
 • * Hastaya tedavi süreçleri uygulanır. Tedavi süreçleri sonrası iyileşen kişi kan bağışından önce 14 gün bekleme süresinin ardından bağıştan önce tekrar test yaptırılarak sonucuna bakılır.
 • * Bağışçı negatif sonucu gösterir raporla birlikte Kızılay’ın aferez bağış noktalarına gider.
 • * Bağışçının kan vermesinde sakınca olup olmadığı yapılan test ile anlaşılır.
 • * Beyanı ve onam formu alınır.
 • * Kan bağışçısının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan plazma, aferez cihazında ayrıştırıldıktan sonra geriye kalan bileşenler kan bağışçısına geri verilir.
 • * Alınan plazma için standart testler yapılır.
 • * Yapılan testlerin tamamlanmasının ardından ilgili hastanelere ulaştırılır.