Gizlilik Politikası

TEKNOROVA, amacı Kişisel Bilgilerin Korunması başlıklı 15/1999 sayılı 15 Aralık tarihli Teşkilat Kanununda belirtilmiş olan, bu kurumun meşru amaçlarını yerine getirmek için GRPI’ye (Korunan Bilgi Genel Sicili) kayıtlı kişisel bilgi dosyalarının varlığını kullanıcıya bildirir.


KİŞİSEL BİLGİLERİN GÖNDERİLMESİ VE KAYDI


Bir şahsa başvurmak ve söz konusu kuruluş tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi almak için kişisel bilgilerin gönderilmesi zorunludur. Bilgilerin ait olduğu kişi, 14 yaşından büyük olduğunu beyan eder.


İstenen kişisel bilgileri vermeyi reddetme veya mevcut bilgi koruma politikasını kabul etmeyi reddetme, aboneliği, kaydı veya bu kuruluş tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin alınmasını engelleyecektir.


Kişisel Bilgilerin Korunması başlıklı Kanununun 13 Aralık tarihli beyanına göre, gönderilen kişisel bilgilerin, BTK Kararnamesi olan Gelişim Düzenlemelerinde yer alan tüm güvenlik önlemlerini uygulayan Adnan Menderes Mahallesi, Kumru Sokak No:3 Yalçınkaya Plaza D:5, 77200 Yalova adresindeki TEKNOROVA ile ilgili dosyalara dahil edileceğini beyan ederiz.


VERİLEN BİLGİLERİN DOĞRULUĞU VE GERÇEKLİĞİ


TEKNOROVA’ya veri gönderen kullanıcı, gönderilen verinin doğruluğu, gerçekliği ve uygunluğundan sorumlu olan tek kişidir ve TEKNOROVA bu konuda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Kullanıcı sağladığı kişisel bilgilerin doğruluğunu, geçerliliğini ve gerçekliğini garanti eder ve bilgileri gereğince güncellemeyi taahhüt eder.


Kullanıcı kayıt veya abonelik formatında eksiksiz ve doğru bilgi vermeyi kabul eder.


TEKNOROVA, kendi yapısının dışında ve diğer kaynaklardan belirtilen verinin doğruluğundan sorumlu değildir ve bu nedenle söz konusu bilgilerin kullanımından kaynaklanabilecek varsayımsal kayıplarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


TEKNOROVA, bilginin dış kaynaklardan geldiği herhangi bir zamanda TEKNOROVA’ya sağlanan bilgilerdeki hatalar, kusurlar veya eksikliklerin bir sonucu olarak kullanıcının maruz kalabileceği herhangi bir zarar veya kayıptan muaftır.


BİLGİNİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA PAYLAŞILMASI


TEKNOROVA, kullanıcı bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Bununla birlikte, bilginin başka bir işletmeye sunulması durumunda, etkilenen kişinin önceden onay vermesi talep edilecektir.


ERİŞİM HALARININ KULLANIMI, REFORMU, İPTALİ VE İTİRAZI

Erişim haklarının kullanımı, reformu, iptali ve itirazını da içeren her türlü iletişim posta yoluyla TEKNOROVA,Adnan Menderes Mahallesi, Kumru Sokak No:3 Yalçınkaya Plaza D:5, 77200 Yalova adresine ya da e-posta yoluyla destek@teknorova.com adresine, konu satırında “Bilgi Koruması” belirtilerek iletilebilir. Söz konusu hakları kullanmak ve Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun talimatına uymak için, kullanıcının kimlik fotokopisini TEKNOROVA’ya göndererek veya geçerli herhangi bir başka yasal yöntemi kullanarak kimliğini doğrulaması gerekir.


BİLGİ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ


TEKNOROVA, yasal olarak gerekli olan ve BTK’nın Kişisel Bilgilerin güvenlik koruma seviyelerini benimsemiştir. Bununla birlikte, kişisel bilgiler için şifreleme yazılımı, kullanıcı kısıtlama, güvenlik protokolleri ve süresi dolan kullanıcı ve şifreler gibi teknik önlemlerin dışında son nesil güvenlik duvarı gibi başka ek araçların yanı sıra, TEKNOROVA’ya sağlanan Kişisel Bilgilerin kötüye kullanımını, değiştirilmesini, bu bilgilere yetkisiz erişilmesini ve çalınmasını önlemek için tasarlanmış sistemlere de sahiptir.


TEKNOROVA, dış kaynaklardan kaynaklanan müdahale, ihmaller, kesintiler, bilgisayar virüsleri, telefon arızaları veya bu elektronik sistemin çalışmasındaki kopukluklardan kaynaklanabilecek olası hasar veya kayıplardan sorumlu olmayacaktır. Ayrıca, mevcut elektronik sistemdeki telefon hatlarının veya CIP’nin (Bilgi İşlem Merkezi), İnternet sisteminin veya diğer elektronik sistemlerin eksiklikleri veya aşırı yüklenmesinden kaynaklanan gecikmeler veya tıkanıklıklardan veya üçüncü tarafların yasa dışı kesintileri nedeniyle kurumun kontrolünün dışında neden olabileceği zararlardan sorumlu değildirler.

ONAY VE RIZA


Kullanıcı, kişisel bilgi koruma koşulları hakkında bilgilendirildiğini teyit eder ve bu doğrultuda TEKNOROVA’nın Kişisel Bilgi Gizliliği Politikasında belirtilen amaçlarını kabul edip onay verir.


TEKNOROVA, bu politikayı yeni yasama veya hukuk sistemlerine ve sektörün uygulamalarına uyarlamak için değiştirme hakkını saklı tutar. Söz konusu durumda, politikanın yeni yasama organlarına veya hukuk sistemlerine ve endüstrinin uygulamalarına uyum sağlamasına imkân vermektedir. Söz konusu durumda, TEKNOROVA, web sayfasında uygulamaya konan değişiklikleri uygulamadan makul bir süre önce ilan edecektir.