Ünlü Sunucu Evli ve Çocuklu Adamla

unlu isim

Beyaz TV ekranlarında y-ayınlanan Sö-ylemezsem O-lmaz isimli p-rogramda su-nuculuk yapan aynı zamanda bir çocuk annesi Ece Erken, Beşiktaş Spor Kulübü hukuk işlerinden so-rumlu yön-etim kurulu üyeliğini yapan e-vli ve iki ço-cuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ya-şadığı aşk ma-gazin gün-demine b-omba gibi düştü.

ece erken0

Erken il-işkisi hakkında “Bi-rlikteliğimizi o-rtada Ya-şıyoruz” dedi.

Ece Erken’le eşinin ilişkisini öğrenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eşi bo-şanma da-vası a-çtı.

ece erken0

Ha-kkında çıkan ya-sak aşk haberleriyle ilgili S-ylemezsem O-lmaz pr-ogramında açıklama yapan Ece Erken ke-ndisini sa-vunarak “O-tada ne g-izli ne de y-sak bir şey yaşıyorum.

ece erken0

Kısa bir zaman öncesine ka-dar sizlerle de paylaştım. İ-lişkimi ça-lışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten bir-likteliğimizi or-tada yaşıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.